TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ

Prováděli jsme testování odolnosti čtyř různých povrchových materiálů vůči běžným látkám, jako jsou káva, víno, voda a alkohol. Testované materiály zahrnovaly Hardwaxoil TITAN matt, Strukturní olej, Hardwaxöl Strong COMPLEX a Einmalöl COMPLEX, kterými byly ošetřeny masivní dubové desky. V průběhu experimentu jsme prováděli pravidelné kontroly po uplynutí 2, 6 a 24 hodin od aplikace těchto látek.

Z výsledků testování vyplývá, že největší odolnost prokázal Hardwaxoil TITAN matt, který na povrchu nenechal žádné stopy po vystavení testovaným látkám. Na druhou stranu, povrchy ošetřené Strukturním olejem vykazovaly po vystavení nápojům světlé skvrny, které byly i po opakovaném ošetření produktem Olej pro údržbu a péči od Ciranova stále patrné. Z toho důvodu nelze Strukturní olej doporučit pro povrchy, které jsou vystaveny riziku vylití studených či teplých nápojů, pokud nejsou okamžitě otřeny.

* HWO Titan matt byl v poslední vrstvě smíchán s tužidlem.

Další testovaný materiál, Einmalöl COMPLEX, vykázal lehkou náchylnost k vodě a alkoholu, kde po aplikaci těchto látek zůstaly mírně viditelné skvrny. Tyto skvrny však byly úspěšně eliminovány po ošetření produktem Premium öl Complex, což ukazuje na dobrou regenerační schopnost tohoto povrchového materiálu.  

Hartöl Strong COMPLEX se rovněž ukázal být odolný, avšak na jeho povrchu bylo po testování možné pozorovat lehké světlé skvrny. I když byly tyto skvrny méně patrné po aplikaci produktu Premium öl Complex, stále byly lehce viditelné, což naznačuje, že i tento materiál vykazuje určitou míru náchylnosti k povrchovým změnám způsobeným testovanými látkami. 

Shrnutí výsledků testování ukazuje, že z testovaných povrchových úprav poskytl nejlepší ochranu proti různým látkám Hardwaxoil TITAN matt, zatímco ostatní materiály vykazovaly různé stupně náchylnosti k tvorbě skvrn, které však v některých případech bylo možné odstranit pomocí specifických údržbových produktů. O těch vám povíme v dalším článku!