Žloutnutí dřeva? Jakto?

UV záření ze slunce může mít na dřevo degradující účinky, změkčuje lignin v jarních letokruzích a dřevu dodává tmavší tón. V nátěrových hmotách se pro omezování těchto účinků často využívají UV inhibitory a filtry. Tyto inhibitory zpomalují nebo úplně brání procesu křídování nátěrových hmot, zatímco UV filtry snižují dopad UV záření na podkladový materiál.

x

Existuje široká škála nátěrových hmot, které reagují na UV záření různými způsoby. Dřevo také reaguje na záření v kombinaci s vlivem vzduchu, jako je kyslík, ozon či různé plyny. To vede k procesu označovanému jako oxidace, který způsobuje tmavnutí dřeva, byť pomaleji než působení vzduchu samotného. V praxi se často setkáváme s kombinovaným působením těchto faktorů, zvláště u venkovních dřevěných ploch, kde hraje roli i vliv deště a pH hodnota srážek, stejně jako přítomnost lokálních zdrojů znečištění.

x

Na dřevěných površích může dojít k tzv. tmavému žloutnutí, což je typické pro alkydy. Tyto vznikají také fyzikální úpravou olejů (vařením při 300°C za nepřístupu vzduchu), čímž se olej transformuje na alkyd. Přestože se stále jedná o přírodní olej, tato úprava zvyšuje jeho odolnost a zjednodušuje zpracování.

x

Bohužel, tmavé žloutnutí nelze zcela eliminovat. Můžeme však vhodně volit a správně zpracovávat nátěrové hmoty dle návodu a předpokládaného účelu. Někdy se setkáváme s tím, že "lidová kreativita" může mít na materiály ničivý účinek, pokud jsou používány v rozporu s návodem a doporučením. Pokud je třeba zabránit tmavému žloutnutí z estetických důvodů, je nutné použít nátěrovou hmotu bez obsahu alkydů. Je třeba si uvědomit, že konečný výsledek je závislý na správném zpracování dané nátěrové hmoty a její nevhodné zpracování či výběr pro daný účel může mít rozhodující vliv na konečný vzhled a odolnost.

x

x

x

x