Naše články uveřejněné v roce 2008 na téma materiály pro povrchovou úpravu dřeva

3. 4. 2008
Zde bychom chtěli uveřejňovat naše články, které jsme publikovali v odborném tisku. V těchto článkách se vzhledem k rozsahu nedá pokrýt celá problematika, která se týká materiálů pro povrchovou úpravu dřeva. Mnohdy se jedná o zkušenosti, které nejsou ani přenositelné ani sdělitelné. Každý by si měl v životě alespoň jednou vyzkoušet někde něco natřít tak, aby z toho měl sám radost.